Vingmed har vært involvert i intervensjonsradiologi i Norge siden den første PTA ble gjort på Aker Sykehus i 1980. Siden den gang har vi vært med på en rivende utvikling, som har ledet frem til at det i dag gjøres et stort antall behandlinger med intervensjonstekniker, som tidligere krevde stor, åpen kirurgi.

I dag representerer vi veletablerte, velkjente og velrennomerte produsenter samt nyetablerte og innovative produsenter. Dette gjør at vi har en meget bred og interessant portefølje som dekker mange områder innen fagområdet intervensjonsradiologi.

Vaskulær intervensjon

Vingmed har et bredt spekter av produkter innen intervensjonsradiologi. Alle produkter suppleres med vår høye spesialkompetanse, opplæringstilbud og support.

Les mer>>

Nevrointervensjon
Intervensjonell onkologi
Ikke-vaskulær intervensjon

Vingmed har et godt utvalg av produkter innen ikke-vaskulær intervensjon – spesielt innen biopsi, katetre og strålebeskyttelse. Alle produkter suppleres med vår høye spesialkompetanse, opplæringstilbud og support. I tett samarbeid med helsefaglig personell på sykehusene hjelper vi våre leverandører med kontinuerlig å utvikle innovative produkter.

Endosvaksulær intervensjon