HiMMS Europe Health 2.0

11 juni, 2019

HiMMS & Health 2.0 konferansen avholdes i Messukeskus Helsinki, Expo & Convention Centre, fra 11. til 13. juni i år.

Ønsker du mer informasjon så klikk her.