PiCCO symposium 2023

Publisert: 6 februar 2023

Faggruppen i sirkulasjon ved Intensivavdelingen ved Akerhus Universitetssykehus HF i samarbeid med Vingmed AS inviterer med dette leger og sykepleiere til å delta på det 3. PiCCO-symposium ved Ahus, tirsdag 18. april.

På dette symposiet kan du tilegne deg kunnskap og ferdigheter knyttet til transpulmonal termodilusjon og pulskontur analyse som gir både statiske og dynamiske målinger av sirkulasjonen. Bli kjent med hemodynamisk monitorering ved bruk av PiCCO-teknologi, hvilke data som kan innhentes og hvordan du kan tolke og benytte informasjonen til å behandle den kritisk syke pasienten på intensivavdelingen.

Alle intensiv-/anestesileger og intensivsykepleiere er velkommen, samt personale under utdanning og andre som er interessert i avansert hemodynamisk monitorering.

For påmelding, klikk her>>