Vingmed AS blir leverandør av Camino ICP fra Natus

Publisert: 26 mars 2018

Fra og med 1. april 2018 tar Vingmed AS over markedsføring og salg av produkter fra Camino.

Se brev for mer informasjon