Historie

Vingmed AS ble etablert i Horten i 1968 av Arne Wøien. Selskapet ble av praktiske grunner flyttet til Oslo for å komme nærmere store kunder som Rikshospitalet og Ullevål. Arne Wøiens ide var at selskapet skulle drive agenturvirksomhet for medisinsk tekniske produkter, samt utviklingen av nye produkter i samarbeid med kunder og forskningsmiljøet i Norge. Dette førte til utvikling og stor industriell produksjon av mekanisk hjerteventil (Medtronic Hall) samt ultralyd under navnet Vingmed Sound. I 1986 ble produksjonsdelen av selskapet solgt, og etter dette har Vingmed AS fokusert på å være den ledende distributør av avansert medisinsk teknisk utstyr og forbruksmateriell i det norske markedet.

I 1979 ble virksomheten utvidet til det svenske markedet gjennom etableringen av Vingmed AB.

I 1988 ble Vingmed Holding AS etablert med Vingmed AS i Norge og Vingmed AB i Sverige som datterselskap.

I 1991 ble gruppen utvidet til også å dekke det danske markedet, og Vingmed ViCare A/S ble tatt opp som datterselskap.

I 2017 ble Vingmed OY, Finland, startet opp.

Vingmed Gruppen er Skandinavias største selvstendige leverandør av avansert medisinteknisk utstyr og forbruksmateriell.