Vingmed har  for tiden ingen ledige stillinger i Vingmed.