Vingmed har  for tiden flere ledige stillinger:

Serviceingeniør

Sekretær