Innledning
Vingmed er opptatt av personvern. Formålet med denne personvernerklæringen er å forklare hvordan vi samler inn, beskytter og benytter personopplysninger fra kunder, leverandører og partnere.

Hva er personopplysninger?
Personopplysninger kan være enhver opplysning som kan brukes til å identifisere en person. Vi oppbevarer kun alminnelige opplysninger som navn, arbeidssted, kontaktopplysninger og -historikk.

Hvem er behandlingsansvarlig?
Vingmed AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til vår kvalitetsansvarlige. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Hvorfor oppbevarer vi personopplysninger?
Vi behandler personopplysninger som du oppgir til oss, og som er nødvendige for å oppfylle vårt ansvar som leverandør av medisinsk utstyr og legemidler på en effektiv og sikker måte. Opplysningene kan bli oppgitt dersom du kontakter oss pr. e-post eller telefon. De kan også blir gitt oss av tredjepart.

Når vi registrerer alminnelige personopplysninger vil du bli informert om dette. De opplysningene vi har registrert, er kun tilgjengelige for ansatte i Vingmed. Dine opplysninger vil kunne bli oversendt tredjepart dersom dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i forbindelse med tilbakekallelse, korrigerende tiltak eller utilsiktede hendelser. I denne forbindelse vil tredjepart kun være produsent av utstyr eller myndigheter. Behandlingsgrunnlaget for dette er gitt i lover, regulativer og/eller direktiver vedrørende Medisinsk utstyr, in vitro utstyr eller Pharmacovigilance.

Vi kan også be om skriftlig samtykke til å kunne registrere andre opplysninger om deg. Behandlingsgrunnlaget er da samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Vårt ansvar som leverandør av medisinsk utstyr og legemidler medfører at vi har ansvar for opplæring av brukere i korrekt bruk av utstyr. Vi er også avhengige av å nå kunder i forbindelse med mulig tilbakekallelse av produkter. Eksisterende kunders personopplysninger vil bli oppbevart i inntil fem år etter siste kontakt. Deretter vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. En eksisterende kunde er en kunde som vi enten har en kontakt med eller som kontinuerlig handler med oss eller vi på en annen måte har en løpende dialog med. Se for øvrig referanser til lovgrunnlag nevnt ovenfor.

En potensiell kunde er en person som henvender seg til oss for å be om produktopplysninger, priser mm. Alminnelige personopplysninger som nevnt ovenfor, vil også kunne bli registrert  for potensielle kunder. Vi har de samme regler for oppbevaring, sletting eller anonymisering som for eksisterende kunder.

Vingmed sender av og til ut nyhetsbrev via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen lagres i vårt CRM-system (for tiden SuperOffice), deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også etter fem års inaktivitet. Behandlingsgrunnlaget er samtykke.

Sikker lagring av persondata
Det føres ingen logg over hvem som besøker Vingmeds hjemmeside. Vi benytter ikke informasjonskapsler (cookies).

Personopplysninger ligger lagret på servere som driftes av våre IT-leverandører. Vi har databehandleravtaler med alle våre IT-leverandører for å sikre at persondata beskytes i henhold til Personvernforordningen.

De lagrede persondata er beskyttet av brannmurer. Det kreves individuelle passord for tilgang til våre IT-systemer.

Dine rettigheter
Enhver person kan når som helst be om innsyn i hvilke typer personopplysninger Vingmed har registrert. Dette gjøres ved å henvende seg til vår behandlingsansvarlige via e-post personvern@vingmed-as.no.

  • Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg
  • Du har rett til å få rettet, slettet eller utlevert kopi av de opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjelder også opplysninger du tidligere har gitt samtykke til oppbevaring av.
  • Du har rett til å gjøre innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger

Mer informasjon om dine rettigheter vil du finne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.no