Visjon

Vingmed skal være den ledende leverandør av produkter, tjenester og innovasjoner som bidrar til et bedre, tryggere og mer effektivt helsevesen.

Verdigrunnlag

VINGMED AS er en ledende leverandør av teknisk avansert og unikt medisinsk utstyr ment for diagnostisering,  oppfølging og behandling av pasienter i helsevesenet. Sammen med våre skandinaviske søsterselskaper tilbyr og utvikler vi tjenester knyttet til disse produktene.

Våre verdier er basert på:

  • Respekt og tillit. Vi respekterer våre ansatte, leverandører og kunder. Vi er oss bevisst på miljøet vi opererer i.
  • Kompetanse. Vi leverer teknisk avansert og unikt medisinsk utstyr. Dette krever kontinuerlig utvikling av våre medarbeideres og kunders kompetanse.
  • Lojalitet. Vingmed viser lojalitet overfor medarbeidere, kunder, leverandører og det samfunnet vi er en del av.
  • Leveringsdyktighet. Vi skal ha rask respons ved henvendelser, levering av varer og tjenester.
  • Langsiktighet. Vårt mål er å bygge opp langsiktige og forpliktende relasjoner med kunder, leverandører og ansatte.

Samfunnsansvar – VINGMED AS bidrar gjennom sin aktivitet til utviklingen av helsevesenet og følger de lover og regler vi er pålagt. Gjennom høy etisk standard og kompetanse innarbeider vi totalkvalitet i våre leveranser.

Les vår Code of Conduct.