Vingmed AS er ny leverandør  og markedsfører fra 1. april av FORE-SIGHT Elite cerebral oksymeter monitor. Måler noninvasivt kontinuerlig cerebral oksygenmetning nøyaktig og presist for alle pasientgrupper, fra voksne til neonatale pasienter.