Vingmed har nå to ledige stillinger ledige for deg som vil jobbe med innovative produkter innen intervensjonell radiologi eller sterilteknikk.

Les mer om stillingene her:

Produktspesialist intervensjonell radiologi

Produktspesialist sterilteknikk