Vingmed har nå to stillinger ledige – en som produktspesialist innenfor feltet intervensjonskardiologi og en som controller.

Les mer om stillingene her:

Produktspesialist

Controller