Anestesi/Intensiv

Utviklingen av ny medisinteknikk innen anestesi og IVA som er smartere og mer brukervennlig, bidrar til en raskere bedring hos pasienten. Vingmed kan i dag tilby et gjennomtenkt konsept med utvalgt medisinteknisk utstyr, forbruksartikler, aktiv support, opplæring og service for anestesi og intensivbehandling.

Dialyse

Vi er i dag en komplett leverandør innen dialyse - både HD og PD - og presenterer verdens ledende produsent innen området - Fresenius Medical Care.

Gastroenterologi

Vi har et komplett sortiment innen gastroenterologi med endoskoputstyr og -tilbehør, vaskemaskiner og tørkeskap. I tillegg har vi billedlagringssystem knyttet til pasientjournal.

Intervensjonkardiologi

Vi har fokus på å representere produkter som står for kvalitet og innovasjon. Som distributør er vi uavhengige, og har gjentatte ganger vist evne til å introdusere ny teknologi i tidlig fase.

Intervensjonsradiologi

Vi representerer produkter innen blant annet endovaskulær behandling, intervensjonell onkologi og prosedyrepakker itl angio, drenasje, EVAR /TEVAR og biopsier.

Kirurgi

Vingmed AS har et nøye utvalgt sortiment av produkter, komplettert med vår spesialkompetanse, opplæring og avpasset service. Dialogen med deg som kunde er viktigere enn noensinne når utviklingen av medisinteknikk går raskere og raskere. De fleste av våre produkter krever at vi initielt er til stede og gir support. Vi formidler også dine synspunkter og erfaringer til våre leverandører for videre produktutvikling.

Medisinsk IKT

Digitale bilder og video innen helsevesenet blir viktigere og viktigere i forhold til dokumentasjon, oppfølging, opplæring og telemedisin. Med vår satsing innen medisinsk bilde har vi etablert et nærvær og kunnskap innenfor et område som berører store deler av helsetjenesten. Med erfaring av pasientrelatert multimedia, har vi skreddersydd vårt sortiment utifra dine behov.

Nevrologi

EMG undersøkelser er et krevende område når det gjelder måling og applikasjon. Vi legger ned mye tid i å forstå og avhjelpe våre kunders utfordringer og behov.

Overvåkning

Mange års erfaring gjør oss i stand til å levere skreddersydde løsninger ut i fra kundens behov og ønsker. Vi bestreber å levere kvalitet både på selve produktet og når det gjelder kundeoppfølging.

Radiologi

Vi har i mange år levert produkter innen de radiologiske spesialiteter med bl.a. kontrastmidler og biopsiutstyr.

Kardiologi

Innenfor området kardiologi fokuserer vi på å tilby sykehusene det mest effektive utstyret. Hjertestartere som er både raskere og enklere å bruke. EKG-apparater som er tidsbesparende og som minimerer miljøpåvirkningen. EKG-skrivere med full visning av EKG direkte på den høyoppløselige skjermen.

LAB/PBM

Innenfor områder av koagulasjon og hemostase har vi nå en meget veletablert av analytiske instrumenter fra verdensledende produsenter.