Markedsledende produkter til intensiv og anestesi

Vingmed AS ønsker å være premissleverandør for markedsledende produkter innenfor fagfeltet intensiv og anestesi. Vi har lang og god tradisjon for å markedsføre innovative og velkjente produkter til dette fagområdet sammen med produktspesialister som kjenner miljøet og har bred kompetanse fra feltet i praksis.

Som distributør av kjente leverandører har vi bred produktportefølje for vaskulær aksess og regional anestesi, samt utstyr til akuttdialyse. Vi leverer også komplett sortiment av MR kompatible pasientmonitorer fra Philips Invivo. Når det gjelder hemodynamisk overvåking, tilbyr vi løsninger både for enkeltstående monitorer og integrert sammen med Philips IntelliVue. Vi jobber også med leverandører som produserer smertepumper, som er utstyr for fremtiden, med avanserte protokoller og mulighet for kommunikasjon over mobilnettverket for tett oppfølging av både pasienten og utstyret.