intervention

Intervensjonskardiologien har hatt en fremtredende plass i Vingmeds produktsortiment siden den første PTCA behandlingen ble gjort i Norge i 1981.

Siden den gang har det vært en enorm utvikling. Fra de første PTCA-ballonger til dagens spesialutstyr for CTO, TAVI og assistert sirkulasjon.

Vi har fokus på å representere produkter som står for kvalitet og innovasjon. Som distributør er vi uavhengige, og har gjentatte ganger vist evne til å introdusere ny teknologi i tidlig fase – i kombinasjon med stort fokus på service, produktkunnskap og tilgjengelighet.
Vi representerer leverandører i følgende kategorier:

  • PCI ballonger, guidewire, DEB mm.
  • Prosedyrepakker
  • Aksessutstyr, introducere, guidewire mm.
  • Trykktransducere, mellomstykker, kraner og koblinger
  • Mikro-tip trykktransducer
  • Impella hjertepumper