Vi markedsfører koagulasjonsinstrumenter av topp kvalitet for rask, optimal og kostnadseffektiv behandling av blødninger i alle situasjoner. Det kan være i forbindelse med operasjoner, intensivbehandling eller traumer. Spesifikke analyser for trombocyttfunskjon er tilgjengelig.
Koagulasjonsinstrumentene brukes i klinisk-kjemiske avdelinger, men er også plassert på kirurgi, anestesi, intensiv- og intervensjonslaboratorium for raskere testresponser. De nåværende koagulasjonsinstrumentene er kategorisert som POC (Point of Care)/pasientnære instrumenter.

 

ROTEM Sigma
ROTEM Sigma
 • Helautomatisert og enkel bruk; instruksjoner  på skjermen, steg for steg
 • Ingen pipettering, blod fra vacutainer blir automatisk aspirert
 • Første analyseresultat etter cirka 5-10 minutter
 • Lukket system, ingen kontakt med pasientblod
 • 4 målekanaler for ROTEM-analyser
 • Grafiske reaksjonskurver og numeriske verdier
 • Programvare som kan sende analyseresultatet direkte til klinikken (ROTEM live)

For mer informasjon, klikk her

 

ROTEM delta 4000
ROTEM Delta 4000
 • Enkel bruk; instruksjoner på skjermen, steg for steg
 • Alternative reagenser for minimal pipettering
 • Første analyseresultat etter cirka 5-10 minutter
 • 4 målekanaler for ROTEM-analyser
 • Grafiske reaksjonskurver og numeriske verdier
 • Programvare som kan sende analyseresultatet direkte til klinikken (ROTEM live)

Vil du vite mer, klikk her

 

ROTEM delta 4000 + platelet
ROTEM Delta 4000
 • Enkel bruk; instruksjoner på skjermen, steg for steg
 • Alternative reagenser for minimal pipettering
 • 4 målekanaler for ROTEM-analyser og ytterligere 2 for trombocyttfunksjon
 • Grafiske reaksjonskurver og numeriske verdier
 • Programvare som kan sende analyseresultatet direkte til klnikken (ROTEM live)

Her kan du få enda mer informasjon om produktet