Dagens helsevesen vil i løpet av de neste årene gjennomgå en teknologisk revolusjon og omfattende digitalisering. Medisinsk utstyr og IKT vil integreres i langt større grad enn det er i dag. Kravet til sikkerhet, tilgjengelighet og redundante løsninger vil eskalere. Hos Vingmed møter du en profesjonell leverandør som tar innføringen av digitale løsninger på alvor.

Lukket legemiddelsløyfe

Lukket legemiddelsløyfe sikrer at riktig legemiddel når riktig pasient, til riktig tid, fra legemiddelet er ordinert av lege, til det når frem til pasienten. Dette er med på å forhindre feilmedisinering, forebygge misbruk, samt redusere svinn. En konstnadsbesparende investering som også skaper tryggere helseinstitusjoner for både helsearbeidere, pasienter og pårørende. Vingmed leverer elektroniske legemiddeltraller  og -medisinskap som er tilrettelagt for lukket legemiddelsløyfe.

Les mer om lukket legemiddelsløyfe

 

Lukket legemiddelsløyfe

Legemiddelkabinett MedSMART fra STOCKART

Med legemiddelkabinettene MedSMART fra STOCKART får man automatiserte hjelpemidler for oppbevaring og klargjøring av legemidler som minimerer risikoen for istandgjøring av feil medisin, og gir en totaloversikt over medisinene i sanntid. I tillegg motvirker man misbruk av legemidler, reduserer svinn, samtidig som man optimaliserer innkjøp av legemidler.

Les mer om legemiddelkabinettene Vingmed leverer

 

Lukket legemiddelsløyfe – elektronisk legemiddeltralle

Elektronisk legemiddeltralle

Legemiddeltraller MedLink™ legemiddeltralle

MedLink legemiddeltralle fra Humanscale er ergonomiske og driftssikre traller. Dette er den nye generasjon mobile arbeidsstasjoner for administrering av legemidler til pasient. Legemiddeltrallen er utstyrt med strekkode-funksjonalitet som sikrer at man kun får tilgang til medisiner som tilhører den aktuelle pasienten.

MedLink bidrar til at riktig legemiddel kommer frem til rett pasient.
Løsningen er spesialdesignet for å redusere menneskelige feil og støtter arbeidsprosessen for en lukket legemiddelsløyfe.

Les mer om legemiddeltrallene Vingmed leverer

 

Automatisert lagring, dispensering og distribusjon av medisin på endosenivå

Omfanget av feilmedisinering på norske sykehus er stort, og ved å automatisere flere av de manuelle prosessene, vil omfanget av feil kunne reduseres betydelig, samtidig som man oppnår en langt bedre arbeidsflyt. Vingmed tilbyr ulike roboter for håndtering, lagring og distribusjon av medisin, dette være seg på endosenivå, alternativt medisin i original forpakning.

Ved å implementere denne type teknologi vil man oppnå en forsyningsmodell som bidrar til betydelig kvalitative og økonomiske gevinster som:

  • En langt bedre pasientsikkerhet som støtter lukket legemiddelsløyfe
  • Bedre anvendelse av knappe ressurser gjennom optimalisert arbeidsflyt (frigjør tid for sykepleiere og farmasøyter)
  • Mindre svinn av medisiner

Denne videoen beskriver nærmere hvilke gevinstrealiseringer man kan oppnå.

Løsningen finnes i dag implementert på flere ledende sykehus i Norden; St. Olavs Hospital, Akershus Universitetssykehus, Århus Universitetssykehus, Danmark.

 

Elektronisk kurve

Vingmed skreddersyr løsninger tilpasset en stadig mer digital arbeidsdag. Vi finner de riktige løsningene for hver enkelt situasjon hvor hygiene, ergonomi og pasientsikkerhet står i fokus.

 

 

Integrerte operasjonsstuer fra SONY                                                

Få all informasjonen du trenger på operasjonssalen samlet på en skjerm. NUCLeUS programvareplattform styrer samtlige utstyrsprodusenters tredjepartsutstyr og er en fremtidssikker plattform for video, bilde, lyd og informasjon. NUCLeUS er programvarebasert og vil følge oppgraderingstakten som ligger avtalt i en SLA med kunde. Med andre ord, en forutsigbar og fremtidsrettet løsning.

Se Nucleus video om integrerte operasjonsstuer

 

Datafangst og integrasjon av medisinsk utstyr

Medisinsk teknisk utstyr genererer en stor mengde livskritisk informasjon som er viktig å få presentert i elektronisk kurve og journalen. Qualcomm Life har markedets største bibliotek av MTU-drivere og har et tett samarbeid med de største journal- og utstyrsprodusentene i verden.

Les mer om datafangst og integrasjoner

 

Multimediaarkiv integrert med DIPS                                                     

Picsara er en komplett bildebehandlingsløsning som muliggjør bildeopptak, lagring og arkivering i sanntid. Picsara er integrert med DIPS. Eksempler på avdelinger som i dag bruker Picsara:

  • Øyeavdelinger
  • Plastikk kirurgiske avdelinger
  • Hudavdelinger
  • Lungeavdelinger
  • Patologi
  • ØNH
  • Endoskopi

 

 

Medisinske og diagnostiske skjermer

Kontakt Vingmed om du behøver ny medisinsk skjerm, enten om det er for operasjon eller granskningsskjerm for mammografi. Vi har et stort utvalg fra ulike produsenter som passer ditt behov.

Kirurgiske skjermer

Diagnostiske skjermer