Overvåkning

Vingmed AS ønsker å være premissleverandør av produkter innenfor framtidens pasientovervåking. Vi leverer utstyr og forbruksmateriell fra flere tunge leverandører til alle typer avdelinger (Intensiv, Anestesi, Føde/Barsel, Hjerteovervåkning og ordinære sengeposter).

Med nærmere 30 års erfaring er vi i stand til å skreddersy optimale løsninger sett fra kundens behov og ønsker. Vår erfaring og våre ansatte innehar bred kompetanse når det gjelder fremtidsrettede løsninger for komplette sykehusinstallasjoner og enklere overvåkingssystemer til enkeltavdelinger. Vi bestreber å levere kvalitet både når det gjelder produkter og kundeoppfølging.

Fra Philips Health Systems leverer vi utstyr for pasientmonitorering, fosterovervåking, EKG-apparater og -systemer, hjertestartere, MR kompatible pasientmonitorer, samt produkter innenfor ventilasjon på sykehus. Behovene kan variere fra EKG-taking med lagring i digital EKG-database, via fosterovervåking før og under fødsel, eller kontinuerlig overvåking, visning og lagring av data under transport. Vi har både produkter og kompetanse til å tilfredsstille alle disse behovene. I tillegg leverer vi det nødvendige tilbehør og forbruksmateriellet, enten det er PiCCO-katetre, SVK eller pulsoksymeterprober.