Service og support

Riktig kunnskap, heldekkende service og support

Vi i Vingmed AS er unike på det norske markedet. Vi har vår egen serviceavdeling på huset. Vi har egen spesialkompetanse innen alle våre produktområder og det gir oss større mulighet til å tilby en rask, kostnadseffektiv, skreddersydd service og support til våre kunder. Dessuten tilbyr vi kontinuerlig utdanning og opplæring i bruk og metoder. 

Våre serviceingeniører og produktspesialister holder seg hele tiden à jour med nyheter og utviklingen innen sine respektive områder og deler gjerne sine kunnskaper med deg.
Vi har spesialutdannede ingeniører som hjelper deg på stedet eller i vår velutrustede serviceavdeling i Solbråveien 13 i Asker.

Aktiv support
Avansert medisinteknisk utstyr må fungere og som kunde hos oss får du support  opp til 24 timer i døgnet. Utenfor arbeidstid har Vingmed en telefonsvarerordning. Fra vårt sentralbordnummer leses det til enhver tid opp 3 gjeldende telefonnummer til personell som kan nås utenom ordinær arbeidstid ved henvendelser av akutt art. Tlf.: 67 58 06 80. Vi kan også tilby spesialiststøtte på plass i operasjonssalen ved behov.

Skreddersydd service
Hvordan er dine behov og ønsker? Hvilken grad av tilgjengelighet krever din virksomhet? Du bestemmer hvordan vi skal utforme servicen. Forebyggende service, garantert tilgjengelighet, fullserviceavtale med alt inkludert. Vi tilbyr ulike nivåer av service- og supportavtaler til våre kunder.

Opplæring
Våre kunder tilbys opplæring i teknik-, betjenings- og brukerspørsmål. I forbindelse med levering og installasjon av utstyr får både brukere og medisinteknikere opplæring. For bruker vil opplæring skje på stedet, mens medisinteknikere tilbys servicekurs i våre lokaler eller hos vår leverandør.