Teknisk support fra Vingmed

På vår serviceavdeling arbeider det serviceingeniører som har ansvaret for den tekniske service hos våre kunder. De utdannes forløpende for alltid å være oppdatert.  Som et tillegg til våre egne og skandinaviske ressurser, vil det også alltid være ekstra support å få hos våre leverandører.

Et viktig element i vår virksomhet er å føre en aktiv kundedialog. Vi er aldri lenger borte enn nærmeste telefon. Applikasjonsstøtte og support skjer fortløpende fra alle våre avdelinger.

Service
For alltid å kunne garantere best mulig produktprestasjon og -tilgjengelighet, kreves teknisk service og forbyggende vedlikehold. Vi har en egen topp utrustet serviceavdeling. Våre ingeniører er spesialutdannet hos våre leverandører og læres forløpende opp på nye produkter og nye teknikker. Kunden kan velge å tegne fullserviceavtale, å kjøpe service ved behov eller andre løsninger. Vi kan tilby service som anpasses individuelle behov.