Opplæring

Avanserte medisintekniske produkter krever god kundeopplæring.

All opplæring skreddersys etter kundens behov. I forbindelse med levering og installasjon, står våre spesialister for opplæring av både brukere og teknikere. Brukerne vil få opplæring på stedet i egnete arbeidsmiljøer.

For medisinteknikerne har vi både serviceopplæring i våre egne lokaler og hos våre leverandører. Vi tilbyr alle våre kunder muligheten til å gå servicekurs hos oss i Vingmed i løpet av det første garantiåret. Skulle det være behov, tilbyr vi selvsagt repetisjonskurs.

Ta kontakt for mer informasjon.