Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Alle arbeidsgivere har en lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering, og dokumentere og redegjøre for arbeidet. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

Vingmed sitt arbeid for likestilling er forankret i vår personalpolitikk. Det er et uttalt mål at vår arbeidsplass ikke aksepterer noen form for diskriminering. Det vektlegges å ha et godt mangfold på vår arbeidsplass, dette omfatter også personlighet, egenskaper og erfaring.

Aktivitets- og redgjørelsesplikten

I Vingmed jobber vi aktivt med dette og mer om arbeidet vårt på dette området kan du lese om her

Hva leter du etter?

Beklager, vi fant ikke det du søkte etter.