Dialyse

Kontinuerlig dialyse (CKRT) og terapeutisk plasmautskifting

Skånsom behandling for den kritisk syke intensivpasienten

Mange kritisk syke intensivpasienter lider av multiorgansvikt, og er avhengige av pålitelig behandling for organfunksjonsstøtte. Kontinuerlig dialyse (CKRT) ivaretar pasienten på en skånsom måte. Helsepersonell kan velge mellom ulike dialysemodaliteter, samt velge mellom regional antikoagulasjon med sitrat (Ci-Ca) og systemisk antikoagulasjon med heparin. CKRT kan kombineres med annen organstøtte, som for eksempel fjerning av CO2.

Terapeutisk plasmautskiftning (TPE) er indisert ved ulike diagnoser og sykdomstilstander innen nevrologi, hematologi, revmatologi og nefrologi. Behandlingen ivaretas som oftest av personell på hemodialyseavdeling.

Vi har følgende maskin i markedet:

multiFiltratePRO

  • Kontinuerlig dialyse
  • Terapeutisk plasmautskiftning

Produktkategorier | Kontinuerlig dialyse (CKRT) og plasmaferese

Kontakt oss

Velkommen til å kontakte oss for mer informasjon om oss og våre produkter.

Hva leter du etter?

Beklager, vi fant ikke det du søkte etter.