Smittevern, hygiene og sterilisering

Sterilisering og overvåkning

Velkommen til en verden der trygghet, effektivitet og hygiene er kjernen i steriliseringsprosessen

Vi tilbyr 3Ms og Halyard banebrytende løsninger innen sterilisering. 3M og Halyard setter standarden for kvalitet og sikkerhet innen medisinsk utstyr og bidrar til å skape et trygt og hygienisk miljø for pasienter og helsepersonell.

3M- og Halyards steriliseringsprodukter er utviklet med avansert teknologi for å oppfylle de mest krevende standardene i helsevesenet. Fra operasjonsrom til laboratorier gir våre løsninger en pålitelig desinfeksjonsprosess som sikrer at medisinske instrumenter møter de strengeste kravene for hygiene.

Vi forstår viktigheten av effektiv sterilisering i dagens helsemiljø, og derfor tilbyr vi 3M og Halyard store utvalg av innovative produkter som dekker ulike behov. Vår dedikasjon til utvikling gjør at vi kan levere steriliseringsløsninger som ikke bare møter, men overgår forventningene.

Utforsk Halyard og 3M’s omfattende utvalg av steriliseringsprodukter og oppdag hvordan våre avanserte løsninger kan berike din praksis. Velkommen til en verden der trygghet, effektivitet og hygiene er kjernen i steriliseringsprosessen med 3M og Halyard.

Produkter | Sterilisering og overvåkning

Biologiske indikatorer

3M™ Attest™ kjemisk integrator 5,1 cm x 1,9 cm. For bruk som en intern pakkemonitor i alle 121 °C — 135 °C dampsteriliseringsprosesser. Gir en øyeblikkelig, nøyaktig og enkelt avlesbar metode for overvåking av forholdene ved steriliseringsprosessen inne i hver pakke. Kan brukes i alle dampsteriliseringsprosesser. Den enkelt avlesbare bevegelige frontstilen har vist seg å gi mer nøyaktig avlesning enn ved bruk av fargetolknings-indikatorer.
3M™ Attest™ Fordampet hydrogenperoksid Tri-Metric kjemisk indikator 1348/1348E verifiserer at de oppgitte verdiene for de tre kritiske parametrene til eksponeringstid, temperatur og mengden med fordampet hydrogenperoksid har blitt oppnådd innenfor en pakke eller beholder (f.eks. innpakkede brett, stive beholdere, steriliseringsposer og andre pakketyper) og/eller ved en spesifikk plassering i beholdningen eller et tomt kammer. Ved eksponering av fordampet hydrogenperoksid, vil fargen til den belagte indikatorstripen endre seg progressivt fra blått til rosa langs strimmelen. Progresjonen av fargeendringen fra blå til rosa langs strimmelen er synlig gjennom et vindu markert med «REJECT» og «ACCEPT»-soner. Fremdriften til progresjonen avhenger av eksponeringstid, temperatur og mengden med fordampet hydrogenperoksid.
3M™ Attest™ Fordampet hydrogenperoksid Tri-Metric kjemisk indikator 1348/1348E er en Type 4-indikator som er kategorisert av ISO 11140-1:2014. 3M™ Attest™ Tri-Metric 1348/1348E CI er den første og eneste CI i FDAs nylig opprettede multivariabel indikatorkategori for kjemisk dampsterilisering, da den uavhengig verifiserer at de oppgitte verdiene til de tre kritiske parametrene for eksponeringstid, temperatur og konsentrasjon av fordampet hydrogenperoksid har blitt møtt.
Intern pakkemonitor for bruk med steriliseringsprosesser med fordampet hydrogenperoksid/gassplasma. Intern pakkemonitor for bruk i STERRAD® steriliseringsprosesser (modell 50, 100S og 100). Indikatoren skifter fra blått til rosa når den eksponeres for hydrogenperoksiddamp. Indikatorfargen blekner ikke ved eksponering for lys.
 

Biologiske indikatorer – inkubatorer

Vingmed fører ulike inkubatorer fra 3M – les mer under:
3M™ Attest™ 390 automatisk avleser for damp registrerer fluorescensen som produseres av positive 3M™ Attest™ biologiske indikatorer 1291, 1292 og 1292E med rask avlesing, for å påvise en svikt i steriliseringsprosessen. 3M™ Attest™ automatisk avleser 390 har avansert elektronikk og bakgrunnsbelyst LCD-panel, som gir økt pålitelighet og nøyaktighet. Har ethernet-kabel for webapp-tilkobling.
3M™ Attest™ 490 automatisk avleser for damp registrerer fluorescensen som produseres av positive 3M™ Attest™ biologiske indikatorer 1295, 1491 og 1492V med rask avlesing, for å påvise en svikt i steriliseringsprosessen. 3M™ Attest™ automatisk avleser 490 har avansert elektronikk og bakgrunnsbelyst LCD-panel, som gir økt pålitelighet og nøyaktighet. Ekstern tilgang til displayet via smarttelefon eller PC, slik at du kan administrere journaler ved hjelp av webapp og PC med Internett-forbindelse.
3M™ Attest™ Mini Auto-avleser 490M har 4 brønner, og er designet for å inkubere og automatisk lese av 3M™ Attest™ Biologiske indikatorer 1295, 1491 og 1492V ved 60 °C for en endelig negativ fluorescensavlesning ved 24 minutter. Andre biologiske indikatorer (BI) er ikke kompatible med denne enheten og kan ikke brukes.
3M™ Attest™ Inkubatorer gir optimale forhold for nøyaktig avlesning for Attest 1262 biologiske indikatorer. Fargeendring fra lilla til gul.

Biologiske indikatorer

Vingmed fører ulike biologisk indikatorer – les mer under:
Attest™ Rapid Readout biologisk overvåkingssystem Selvstendig biologisk indikator for bruk i damp 121—124 °C og 132—137 °C vakuumassisterte sykluser. Reduserer karantenetider, som muliggjør rask og effektiv påvisning av mislykket autoklaveringsprosess (1 til 4 timer). Minimaliserer risikoen for falske positiver forårsaket av kontaminering. Automatisk avlesning betyr entydig resultat «YES»/«NO» (ja/nei), PASS/FAIL (lykket/mislykket). 50/eske.
Attest™ indikator er for 132 °C vakuumassistert eller 121 °C tyngdekrafts dampautoklaver. Den garanterer for sterilitet, ved å utfordre autoklaven med kvantifiserbare, motstandsdyktige sporer. Etter autoklavering «knuses» ampullen for å blande vekstmediet med den bearbeidede sporestrimmelen. BI-en inkuberes i 48 timer for en visuell avlesing av endring. En fargeendring til gult indikerer at sporene har overlevd og et positivt resultat. Biologiske indikatorer med lukket system reduserer kontamineringsrisikoen betydelig, minimerer falske positive svar og sikrer mer nøyaktige resultater.
3M™ Attest™ biologisk indikator testpakke for 121 °C tyngdekraft og 132 °C vakuumassistert dampautoklaver. 48 timers avlesning, brun hette. Sporestrimmel, selvstendig ampulle. Satt sammen av et stort antall motstandsdyktige bakteriesporer. Mest kritiske test for autoklavering.
3M™ Attest™ biologiske indikatorer med superrask avlesning og Challenge Packs for damp, gir superraske resultater på 1 time. Gir tre ganger raskere resultater enn Attest raske BI-er for 132 °C og 134 °C vakuumassisterte dampsteriliseringssykluser. Bidrar til å levere BI-resultater i løpet av like lang tid som det tar å avkjøle en last.
3M™ Attest™ Super Rapid Readout Steam Biological Indicator Challenge Pack 1496V/1496VF er en forhåndsmontert, hvit innpakket testpakke designet for å overvåke 132°C til 135°C vakuumassistert dampsteriliseringssyklus. Hver pakke inkluderer en 3M™ Attest™ Super Rapid Readout Steam Biological Indicator, 1492V, brun hette, 24 minutter.
Kompatibel med 3M™ Attest™ Auto-reader 490 eller 490M. Resultat innen 24 minutter. 3M™ Attest™ Rapid biologisk indikator 1295 ved forforlenget VH2O2-sterilisering gir raskere resultat.

Kontakt oss

Velkommen til å kontakte oss for mer informasjon om oss og våre produkter.

Hva leter du etter?

Beklager, vi fant ikke det du søkte etter.