Åpenhetsloven og vårt sosiale ansvar

Vingmed sin tilnærming til åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022, og har til hensikt å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, i verdikjeden og hos samarbeidspartnere. I tillegg til å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, skal loven samtidig sikre tilgang til informasjon.

Vingmed har bygget opp en prosess for samfunnsansvar som bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Vingmed jobber aktivt med å forankre retningslinjer og gode styringssystemer, kartlegge leverandørkjeden, vurdere negativ påvirkning/skade, følge opp negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold, overvåke, kommunisere og arbeide metodisk sammen med våre leverandører.

 

Rapportering av brudd

Våre ansatte og forretningspartnere kan rapportere eventuelle bekymringer eller mistenkt brudd på våre retningslinjer for ansvarlig forretningsatferd anonymt ved å bruke QR-koden.

For mer informasjon

For direkte henvendelser vedrørende hvordan Vingmed håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ta kontakt på e-postadresse: ethics@vingmed-as.no

Vi vil besvare henvendelser innen 21 dager.

Rapport åpenhetsloven

Vingmed Code of responsible business conduct

Vingmed anti-corruption policy

Code of Conduct for suppliers

Hva leter du etter?

Beklager, vi fant ikke det du søkte etter.