Miljøsertifisering og miljøpolicy

I Vingmed er vi opptatt av å beskytte miljøet og fremme bærekraft i vår virksomhet ved å minimere negativ påvirkning der det er mulig.

Vårt miljøengasjement

Vår miljøpolitikk veileder oss i å beskytte miljøet samtidig som vi forbedrer pasientsikkerheten og bidrar positivt til samfunnet og planeten. Vingmed skal bidra til FNs verdensmål gjennom strukturert arbeid med Vingmeds egne miljømål.

Med en risikobasert tilnærming vurderer vi kontinuerlig potensielle miljø- og bærekraftsrisikoer knyttet til vår virksomhet og iverksetter proaktive tiltak for å forhindre skade på både mennesker og miljø. Vi gjennomgår regelmessig våre miljømål, setter mål og iverksetter tiltak for å nå dem. Vi samarbeider tett med leverandørene våre og andre samarbeidspartnere for å fremme miljøansvarlig praksis i forsyningskjeden vår.

Leverandørengasjement

Vi samarbeider med leverandørene våre for å oppfylle de høye miljømessige og forskriftsmessige standardene våre for å levere kvaliteten, påliteligheten, tilliten og tilgangen til innovasjonene kundene våre forventer.

Vi oppmuntrer til kontinuerlig forbedring av deres miljøprestasjoner i produksjon og transport av deres produkter og tilhørende emballasje.

Internt engasjement

Våre ansatte er avgjørende for at våre bærekraftsinitiativer skal lykkes. Vi gir opplæring og øker bevisstheten for å styrke dem til å bidra til våre miljømål.

Vi jobber for å redusere eventuell negativ miljøpåvirkning gjennom økt fokus på transport, ansvarlig forbruk og resirkulering.

Interessenters engasjement

Vi fokuserer på å forstå og overgå våre kunders forventninger.

Vi sørger for at vår virksomhet overholder våre interessenters miljøkrav og aktivt innlemmer deres spesifikke behov i våre produkter og tjenester.

Vingmed er opptatt av å overholde alle gjeldende miljølover, forskrifter og standarder. Vi vurderer regelmessig vår virksomhet for å sikre at de oppfyller disse kravene. Kontinuerlig forbedring er en integrert del av vår virksomhet, og vi tar sikte på å integrere beste praksis for å forbedre våre miljøprestasjoner.

Vår forpliktelse til miljøansvar er grunnlaget for Vingmed Holding Code of responsible business conduct og forsterkes av vår ISO 14001-sertifisering, som er et bevis på vårt engasjement for miljøstyring.

Hva leter du etter?

Beklager, vi fant ikke det du søkte etter.