Alle arbeidsgivere har en lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering, og dokumentere og redegjøre for arbeidet. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

I Vingmed jobber vi aktivt med dette og mer om arbeidet vårt på dette området kan du lese om her:

Aktivitets- og redegjørelsesplikten Vingmed AS