Vingmed AS har vært ISO 9001 sertifisert siden 1995. I 2003 ble vi sertifisert i henhold til ISO 13485.

Som følge av betydelig fokus i samfunnet mot forurensning av det ytre miljø, startet Vingmed AS i 2015 prosessen mot miljøsertifisering i samsvar med ISO 14001. Dette førte til at vi sent på høsten samme år kunne si at vi er sertifisert også etter denne standarden.