anesti

Vingmed har i mange år levert produkter innen de radiologiske spesialiteter. Vi er nå sterkt involvert i kontrastmidler samt biopsiutstyr.