3. PiCCO-symposium – AVLYST

Publisert: 4 februar 2020

På grunn av den ekstraordinære situasjonen med COVID-19 er det dessverre nødvendig å utsette det 3. PiCCO-symposium ved Ahus. Det er ikke forsøkt å finne en ny dato, vi avventer situasjonen ved alle intensivavdelinger i Norge og vil etter hvert se an utviklingen.