3. PiCCO-symposium

Publisert: 4 februar 2020

Torsdag 7. mai 2020 inviterer faggruppen i sirkulasjon ved Intensivseksjonen ved Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) i samarbeid med Vingmed AS, leger og sykepleiere til å delta på det 3. PiCCO-symposium.

Her har du muligheten til å tilegne deg kunnskap og ferdigheter knyttet til transpulmonal termodiluasjon og pulskontur analyse som gir både statiske og dynamiske målinger av sirkulasjon. Bli kjent med hemodynamisk monitorering ved bruk av PiCCO-teknologien, hvilke data som kan innhentes og hvordan du kan tolke og benytte informasjon til å behandle den kritisk syke pasienten på intensivavdelingen.

Frist for påmelding er satt til 7. april 2020.

Påmelding skjer ved å gå til www.kompetansebroen.no  Klikk på «Arrangement», finn PiCCO-symposiet, og meld deg på som deltager.