Vingmed og Mentis Cura

Publisert: 12 mars 2019

Vingmed og Mentis Cura har signert en eksklusiv partnerskapsavtale for salg og markedsføring av begge Mentis Cura ‘ s EEG demens analyseprogramvare (SIGLA) og ADHD analyseprogramvare (KATLA). Vingmed har eksklusive rettigheter til å selge Mentis Cura ‘ s produkter i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Begge selskapene ser frem til å lansere cutting edge teknologi med kombinasjonen av EEG og Machine learing for å kunne gi bedre helsetjenester i Norden.