Vingmed AS støtter prosjektet Hjertekirurgi i Addis Abeba, Etiopia

Publisert: 2 september 2016

Pacemakerpakke til Etiopia

Vingmed AS er stolte over å kunne støtte prosjektet «Hjertekirurgi i Addis Abeba, Etiopia» med gratis pacemaker oppdekningssett.

Hensikten med prosjektet er å etablere hjertekirurgi i Addis Abeba i samarbeid med Black Lion Hspital i henhold til samarbeidsavtalen mellom Haukeland Universitetssykehus og Black Lion Hospital. Med dette ønsker man både å lære opp lokalt helsepersonell i et langsiktig perspektiv, samt å utvikle faglige ferdigheter for helsepersonell ved Haukeland eller andre hjertesentra som ønsker å bli med på oppdraget. Målsettingen var å operere 10-12 pasienter og implantere pacemaker hos noen pasienter.

«Tusen takk for støtte til prosjektet vårt ‘»Hjertekirurgi i Addis Abeba, Etiopia».
Vennleg helsing
Haukeland Universitetssjukehus»

For mer interessant informasjon, se vedlagte dokument:

Etiopa pdf