Vingmed fører hjertestartere / defibrillatorer fra Philips – og har salg av disse til sykehus i Norge, samt salg/support av alle modeller til distributører over hele landet. Vi ser det som en fordel å samle hele segmentet under et og samme tak.