Vingmed er en av markedets ledende produsenter av spesialdesignede prosedyrepakker. Vår suksess er en følge av stor grad av fleksibilitet i sammenstilling av forskjellige komponenter i kombinasjon med kvalitetsprodukter og stor kompetanse om de enkelte prosdyrer.
Vi er tilpasningsdyktige ved endringer i brukernes ønsker og behov. Vår inngående kompetanse rundt de enkelte prosedyrene gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner. Vår ekspertise bidrar ofte til forbedringer og utvikling i prosedyrer og pakkeinnhold.

Vingmed AS har i mange år levert prosedyrepakker til de fleste sykehus i Norge. Vi har derfor stor erfaring i den spesielle logistikk som gjelder for kundetilpassede prosedyrepakker. Vi har veletablerte og godt fungerende rutiner som transportmessig starter med at vi benytter containerforsendelse inn i Norge. Container fylles opp hos vår produsent Kells / Irland, forsegles der og transporteres til vårt lager i Asker. Der åpner våre egne medarbeidere container og varene flyttes til vårt lager. Dette sikrer at pakkene ankommer med ren og ubeskadiget emballasje. I vår tidligere erfaring har vi sett at lastebiltransport som pallelast gir mye brekkasje og tilsmusset emballasje. For nettop å unngå dette ved forsendelse ut til våre sluttbrukere, plaster vi eskene før videre transport.

For å sikre kontinuitet i leveransen har vi et eget sikkerhetslager i Asker. Der er det til enhver tid lager av minimum en måneds forbruk av alle de ulike prosedyrepakkene. Dette er en nødvendighet for å dekke evt. svingninger i kundens forbruk. Vi kan tilby fast levering av pakker etter kundens behov, f.eks. 2 ganger pr. uke / 1 gang pr. uke /hver 14. dag eller etter vanlig ordre. Vi har alltid kunnet levere og aldri opplevd at en kunde må kansellere en prosedyre pga. manglende pakker. Vi vet hvor avhengig driften av avdelingene er av prosedyrepakker og vil alltid gjøre vårt ytterste for å betjene dem raskt og ekspeditt.

Vi samarbeider med ArcRoyal (Irland) som utfører pakking og sterilisering for oss. Vi har den fulle kontroll på valg av komponenter og har mer enn 20 000 ulike komponenter å velge mellom. I tillegg finnes det mulighet for spesialdesign av enkelte komponenter. F.eks. spesialtilpasset oppdekningslaken.

Vi har også som eksklusiv distributør i Norge av Namic manifoldstett,skyllesett og andre custom kit, mulighet for å inkludere disse i pakkene. Dette er vi alene om i Norge.

Prosedyrepakkene gjør alle ledd enklere / mer rasjonelle:Pakke 1

  • Logistikk / innkjøp
  • Transport
  • Oppdekningstid
  • Tid mellom pasienter
  • Avfallshåndtering
  • Hygiene

 

 

Vingmed pakker:
Med hver pakke medfølger en innholdsliste på norsk samt pakkens unike lot nummer. Dette er trykket på klistrelapper som kan benyttes i f.eks. en pasientjournal. Innholdet i pakken er pakket inn i bordduken. Pakken åpnes så på et assistansebord og innholdet kommer til syne. Bordduken fungerer da som steril duk på dette bordet.
Innholdet i pakken er i samarbeid med kunden, stablet i logisk rekkefølge etter som de skal brukes. Dette kan justeres ved behov.

Pakke 2     Pakke 3