endo1

Gastroenterologi er et satsningsområde for norsk helsevesen hvor stor helsegevinst oppnås ved forebyggende undersøkelse og behandling. Vingmed har vært en leverandør gastroenterologi  i mer enn 20 år. Vingmed fokuserer på å ha markedsledende produkter av god kvalitet, hvor oppfølging og service mot våre kunder er hovedfokus. Med kunnskapsrike og erfarne produktspesialister og serviceingeniører ønsker vi å fremstå som din foretrukne samarbeidspartner. Vi har en produktportefølje innen gastroenterologi som fyller de fleste behov.

 

Fleksibel endoskopi
Fleksible skop fra Pentax

Pentax har fleksible skop innen en rekke fagfelt. Gastro, kolon, ENT, bronko og cystoskopi. I tillegg er det spesialskop innen endoskopisk ultralyd og ERCP. Pentax er ledende på EUS og EBUS når det gjelder ultralydbilde. Med de nye EUS- og EBUS-skopene som har blitt lansert siste år, er bøyeradius redusert og størrelse på arbeidskanal har økt.
Pentax har utviklet et nytt ERCP-skop med engangsavtagbar tupp inkludert elevator. Dette gjør rengjøringsmulighetene enklere, raskere og sikrere.

 

Endoskopvaskemaskin
Vask og desinfeksjonsmaskin fra Wassenburg

Med endoskopvaskemaskin fra Wassenburg får man en rask, sikker og effektiv vaskedekontaminator, som er spesielt designet og konstruert for termolabile fleksible endoskop.
Maskinen fås både som toppmatet og gjennomstikksmaskin.
Asynkron oppstart for maksimal effektivitet.

For mer informasjon om endsokopvaskemaskiner, se her>>

Her kan du se en video om hvordan maskinen fungerer.

Engangsendoskop

H-SteriScope er en serie engangsbronkoskop fra Vathin beregnet for diagnostikk, prosedyrer eller som et ledd i vanskelig luftveishåndtering.
Med H-SteriScope får du:

  • Bronkoskop i 5 ulike størrelser som dekker håndtering fra neonatale til voksne
  • Ytre diameter fra 2.2 mm
  • Arbeidskanal opp til 3.2 mm
  • Opp og ned vinkling på 210º
  • 90º rotasjon for økt kontroll
  • Distal ende som bøyer av passivt ved motstand for økt pasientkomfort og letter innføring
  • Feste til connector for endotrachealtuber
  • Ingen fare for krysskontaminering

For mer informasjon, ta kontakt eller se link til våre produsenter. Vi leverer også bildelagringssystemer for endoskopi. Se Medisinsk IKT.

Vi har Scopepilot fra Pentax

Scopepilot er neste generasjons navigasjonssystemteknologi fra Pentax Medical, designet for å gi en sanntids 3D visning av colonoskopets form og posisjon inne i pasientens tarmkanal.

Scopepilot er designet for å gi en optimal navigasjon til en effektiv, trygg og komfortabel prosedyre som vil forbedre pasientens opplevelse.