Det er med stor glede vi inviterer til Vingmed Forum 2023  14.-15. mars på Radisson Blu Oslo Airport Hotel på Gardermoen.

 

Dette blir et faglig møte for sykepleiere og  leger  som arbeider på kirurgisk/medisinsk intensiv, akuttmottak, postoperativ og anestesi, og medisiningeniører som jobber på MTA med akuttsystemer.

Vi håper at programmet for Vingmed Forum 2023 skal gi alle faglig påfyll uansett erfaringsmengde.

Påmelding – via Gyro Conference AS – skjer ved å klikke på boksen til høyre.

Foreløpig program for de to dagene følger under – mer informasjon følger fortløpende.

Det vil være mulig å booke individuelle møter med våre produktspesialister fra kl. 17.00 til kl. 18.30 på dag 1 av Forumet – send en e-post til en av våre kontakter i boksen til høyre på siden.

Kapnografi - kunnskap, krav og Crux

Dag 1 kl. 09.40-10.25

Carl W. Haakenstad, Overlege og spesialist i anestesiologi, OUS.

Har 5 års fartstid på OUS, og er tidligere fagekspert i Norges Forskningsråd. Jobbet som flylege i Flymedisinsk Institutt, og som lege/sikkerhet i 71 grader nord.

Rainbow parametre

Dag 1 kl. 10.25-11.10

Massimo/Patient Monitoring, Vingmed AS

PiCCO teori

Dag 1 kl. 11.20-12.05

Robert Bentehaugen, Overlege anestesi, Ahus

PiCCO praktisk, tips

Dag 1 kl. 12.15-13.00

Robert Bentehaugen, Overlege anestesi, Ahus

Transport av dårlige pasienter internt og forberedelse av sending av pasient

Dag 1 kl. 14.00-14.45

Pål Eirik Alrek/Jan Erik Rundsven, Lillehammer anestesiavdeling

Transport internt ved kritisk dårlige pasienter

Dag 1 kl. 15.00-15.45

Stein Norsveen,  Anestesisykepleier, OUS Ullevål/Geir Nyborg, ledende MTU sykepleier nevro, OUS Ullevål

Hva sier glasskula?

Dag 1 kl. 16.30-17.00

Morten Berge, Arne Bergsholm, Magnar Engen, Produktspesialister Vingmed AS

Medvac i Europa

Dag 2 kl. 09.00-09.45

Håkon Asak, Anestesioverlege Medvac/Forsvaret

Alarm fatigue, bedre ekg og telemetri overvåkning

Dag 2 kl. 09.45-10.30

Spesialsykepleier fra Haukeland Universitetssjukehus

EKG - ST og QT målinger

Dag 2 kl. 10.45-11.30

Carl R. Kristensen, Produktspesialist, Vingmed AS

Sikkerhet i en usikker tid

Dag 2 kl. 12.30-13.15

Jørgen Dyrhaug, NSM

Hvordan behandle pasienter i krigssituasjon med det man har

Mohamad Hassan Abou-Arab, Overlege OUS

Praktiske tips vedr. overvåkning av syke/nyopererte barn

Dag 2 kl. 14.00-14.45

Inger Marie Drage, Overlege, Lovisenberg sykehus